K čemu Klub respondentů slouží?

O co se jedná a k čemu bude Klub respondentů sloužit?

Klub respondentů je bezplatné neformální sdružení aktivních občanů, kteří se chtějí podílet na správě, řízení a rozvoji města vyjádřením svého názoru, postoje nebo pozici k aktuálním a strategickým problémům a záležitostem města.

Tímto způsobem se občané sdružení v Klubu respondentů také aktivně podílejí na přípravě strategického plánu rozvoje města.

Názory, postoje a pozice členů klubu jsou zjišťovány zejména pomocí dotazníkových průzkumů. Výsledky průzkumu jsou předkládány vedení města, které je dále začleňuje do svých materiálů.

Návrhy na provedení průzkumu podávají zejména vedení města, městský úřad a mohou je předkládat také zástupci, představenstvo Klubu respondentů a členové Klubu respondentů.

Členem Klubu respondentů se může stát každý občan starší 18 let. Členství v klubu vám dá příležitost účastnit se všech průzkumů, seznámit se s jednotlivými výsledky, účastnit se klubových jednání a valných hromad, volit orgány klubu, navrhovat témata pro průzkumy a v neposlední řadě se podílet na společensko-kulturních akcích pořádaných Klubem respondentů.

Klub respondentů a jeho činnost řídí představenstvo klubu společně se správou klubu. Rozvojovou agendou klubu byla pověřena Development Agency VIA, o.p.s. Valašské Meziříčí, která je rovněž odpovědná za organizaci akcí, zajišťování činnosti a fungování klubu.

Marketingová společnost MARVIS je společnost spolupracující v oblasti technické podpory, poskytování know-how a provádění průzkumů.