Gallery II

Galerie II. – hlavní a největší reprezentační výstavní prostor Sýpky (o ploše 125 m2) a Galerie I. – menší (o ploše 44 m2) komornější prostor -, mají společný dvouměsíční výstavní plán vytvořený výše uvedenou komisí. V sekci Expozice se dozvíte více o programové řadě realizovaných a plánovaných výstav. Ve spolupráci s Moravskou gobelínovou manufakturou se v Galerii Sýpka konala také multižánrová výtvarná soutěž, Bienále Valmez 2008 – Cena Rudolfa Schlattauera, které se zúčastnilo více než třicet umělců s osobním vztahem k městu Valašské Meziříčí. Prostřednictvím kvalitních uměleckých děl chceme návštěvníkovi Galerie Sýpka zprostředkovat genius loci města Valašské Meziříčí.