ReK- Klub VM

Občané, přispějte svým názorem a postojem k úspěšnému rozvoji města. Staňte se členem ReK- Klubu VM!

Přihlášky do Klubu respondentů získáte v podatelně Městského úřadu – Soudní 1221 nebo na webu Agentury VIA či městském webu.

Přihlášky s popisem aktivit ReK Klubu budou k dispozici také v dubnovém čísle městského zpravodaje.

Vyplněnou přihlášku lze podat na výše uvedené adrese nebo vhodit do schránky Klubu respondentů, který je u vchodu do podatelny Městského úřadu.

Administrátor: Development Agency VIA o.p.s. – administrátor ReK Klubu VM.