Klub respondentů

Klub respondentů města Valašského Meziříčí obnoven.

V posledních měsících jsme zaznamenali velký nárůst témat projednávaných v oblasti rozvoje a správy města, které jsou projednávány vedením radnice, radou a jejím poradním výborem, jakož i v místních médiích a samozřejmě také mezi občany. Tato situace a zároveň velká reakce na dva konkrétní dotazníkové průzkumy v loňském roce vedly městskou radu k rozhodnutí opětovně otevřít Klub respondentů aktivních občanů Valašského Meziříčí.

Cílem je prohloubit spolupráci vedení města s veřejností a zvýšit zapojení aktivních občanů do dění kolem správy, provozu a rozvoje města, stejně jako i do řešení problémů technické infrastruktury a občanské zabezpečenosti.